Losy absolwentów

ROCZNIK 2014


Absolwenci, który zdecydowali się na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych w Polsce
98,95%
Absolwenci studiujący na renomowanych uczelniach krajowych (UW, SGH)
4,2%
Absolwenci studiujący za granicą
7,6%
Absolwenci, którzy nie podjęli nauki
1,05%


Najbardziej preferowane uczelnie
Nazwa uczelni
Ilość przyjętych
% ogólnej liczby absolwentów
Uniwersytet Łódzki
95
50,53
Politechnika Łódzka
48
25,53
Uniwersytet Medyczny
19
9,57 Preferencje przy wyborze uczelnie w poszczególnych klasach
Klasa
UM
Uniwer
sytet
Jagiel
loński
UW
Warszaw
UM
Uniwer.
Warmińsko-
Mazurski
Politechnika
Warszawska
Studia zagra
Uniwersyt
Muzyczny
Politech
Wrocław
Uniwer
Przyrodniczy Wrocław
UAM
Poznań
Uniwer
Ekonomiczny
SGGW
SGH

IIIA
21
4
1
1
2
1
1
-
-
-
-
-

IIIB
22
3
-
-
1
-
3
1
-
-
-
-

IIIC
16
10
-
-
-
1
-
-
1
1
1
2

IIID
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2

IIIE
8
6
13
-
3
-
-
1
1
1
-
1

IIIF
-
25
4
-
-
1
-
-
-
-
-
-

razem
95
48
18
1
6
3
4
2
2
2
3
5


Najpopularniejsze kierunki studiów
Kierunek
Liczba studentów
Prawo
33
Psychologia
9
Finanse i rachunkowość
7
Wydział lekarski
6
Administracja
5
Logistyka
5
Business and technology
7
Informatyka
4
Zarządzanie
4
Budownictwo
4
Gospodarka przestrzenna
4
Biotechnologia
3
Stosunki międzynarodowe
3
Biotechnologia
3
Stosunki międzynarodowe
3
Pielęgniarstwo
3
Ratownictwo medyczne
3
Filologia włoska
2
Logopedia
2
Elektronika i telekomunikacja
2
Turystyka i rekreacja
2
Kulturoznawstwo
2
Filologia niemiecka
2
Historia
2
Chemia
2
Techniki dentystyczne
2
mikrobiologia
2
Biologia
2
Annalistyka gospodarcza
2
Automatyka i robotyka
2
Gospodarka przestrzenna
2
Filologia angielska
1
Marketing
1
Public relation
1
pedagogika
1
Socjologia
1
Prawo i administracja
1
Biomedical engineering
1
Marketing management
1
International media
1
Architektura i urbanistyka
1
Inżynieria biomedyczna
1
lotnictwo
1
matematyka
1
Architektura wnętrz
1
Wyższe seminarium duchowe
1
Budowa maszyn
1
architektura
1
Fashion management
1
ekonomia
1
fizjoterapia
1
Międzywydziałowe studia kulturowe
1
hungarystyka
1
dziennikarstwo
1
Między kierunkowe studia ekonomiczno- menadżerskie
1
Filologia włoska
1
Zarządzanie i inżynieria
1
kosmetologia
1
Technologia chemiczna
1
weterynaria
1
położnictwo
1
wzornictwo
1
Prawo europejskie
1
Filologia niderlandzka
1
resocjalizacja
1
Bezpieczeństwo pracy inżyniera
1
pedagogika
1
rachunkowość
1
Geodezja i kartografia
1
Inżynieria środowiska
1
ROCZNIK 2013
Absolwenci, który zdecydowali się na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych w Polsce
98,64%
Absolwenci studiujący na renomowanych uczelniach krajowych (UW, SGH)
5,2%
Absolwenci studiujący za granicą
2,6%
Absolwenci, którzy nie podjęli nauki
2,08%

Najbardziej preferowane uczelnie
Nazwa uczelni
Ilość przyjętych
% ogólnej liczby absolwentów
Uniwersytet Łódzki
87
46,27
Politechnika Łódzka
53
28,19
Uniwersytet Medyczny
19
10,10
Uniwersytet Warszawski
5
2,65
Szkoła Główna Handlowa
5
2,65
PWSFTvT w Łodzi
4
2,12
Uniwersytet Poznański
2
1,06
Preferencje przy wyborze uczelnie w poszczególnych klasach
Klasa
UM
Akademia
Morska
UW
PW
Akademia
Im. Kuźmińskiego
ASP
PWSFTvT
W Łodzi
Studia zagraniczne
Uniw.
Przyrod.
Lublin
UAM
Poznań
Politech
poznańska
UMK
Toruń
SGH
Szkoła
Wyższa
Psychologii
społecznej
IIIA
26
1
-
-
-
-
-
2
-
-
1
-
1
IIIB
23
3
-
1
2
-
-
1
2
-
-
-
-
IIIC
7
16
-
-
2
1
1
-
-
-
-
4
-
IIID
25
2
-
-
2
-
-
1
3
-
-
-
-
IIIE
5
7
18
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
IIIF
-
24
1
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
razem
87
53
19
1
6
1
1
4
5
1
3
6
1

Najpopularniejsze kierunki studiów
kierunek
Liczba studentów
prawo
49
Wydział lekarski
8
informatyka
7
Architektura i urbanistyka
6
Matematyka stosowana
6
Produkcja filmowa
4
psychologia
3
Inżynieria produkcji
3
Mechanika i budowa maszyn
3
biotechnologia
3
Filologia Polska
2
MISH
2
Italianistyka
2
Logistyka
2
Matematyka
2
Dziennikarstwo Międzynarodowe
2
Ekonomia
2
Stosunki międzynarodowe
2
administracja
2
Finanse i rachunkowość
2
nanotechnologia
2
farmacja
2
Analityka chemiczna
2
Wydział wojskowo- lekarski
2
Inżynieria biomedyczna
2
mechatronika
2
Elektronika i telekomunikacja
2
towaroznawstwo
2
Finanse i rachunkowość
2
kulturoznawstwo
2
Lingwistyka dla biznesu
2
Film i animacja
1
Filologia angielska
1
historia
1
kultoroznawstwo
1
Filologia norweska
1
Filologia południowosłowiańska
1
Architektura
1
pedagogika
1
AWF
1
Filologia germańska
1
Informatyka i ekonometria
1
Akademia morska
1
Lingwistyka dla biznesu
1
Towaroznawstwo
1
Turystyka i rekreacja
1
kosmetologia
1
weterynaria
1
Analityka medyczna
1
Technologia żywienia
1
pielęgniarstwo
1
Chemia budowlana
1
mikrobiologia
1
Wydział lekarsko dentystyczny
1
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
1
energetyka
1
logistyka
1
Biznes i technologia
1
chemia
1
kogniwistyka
1
Gospodarka przestrzenna
1
europeistyka
1
zarządzanie
1
grafika
1
Analityka gospodarcza
1
Fizyka techniczna
1
Inżynieria środowiskowa
1
Geodezja i kartografia
1
Prawo interdyscyplinarne
1
Dziennikarstwo międzynarodowe
1


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz