czwartek, 23 stycznia 2014

Jak pokonać kolejne kroki w drodze do kariery?
Mam nadzieję, że na tej stronie znajdziecie odpowiedź na część pytań związanych  z budowaniem swojej przyszłości. Proponuję pokonanie kolejnych kroków:
  •  pierwszy krok - dokonanie  samooceny, poznanie swoich mocnych i słabych stron

  •  drugi krok - poznanie, w jaki sposób można wykorzystać własny potencjał

  •  trzeci krok - nabycie umiejętności podejmowania decyzji oraz tworzenia planów krótko i długoterminowych 
  • czwarty krok - przygotowanie się do wejścia na rynek pracy