środa, 8 listopada 2017

Ranking Perspektywy 2017 Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce

 RANKING Ranking Uczelni Akademickich 2017:
 1 Uniwersytet Warszawski
 1= Uniwersytet Jagielloński
 3 Politechnika Warszawska
 4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
4= Politechnika Wrocławska 
6 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
7 Uniwersytet Wrocławski 
8 Gdański Uniwersytet Medyczny
 9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
10= Politechnika Gdańska 
10= Warszawski Uniwersytet Medyczny
 12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13 Politechnika Śląska 
14 Politechnika Łódzka
 15= Uniwersytet Łódzki 
15= Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 15= Akademia Leona Koźmińskiego 
18 Uniwersytet Śląski
19 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 20= Politechnika Poznańska
 20= Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
22= Uniwersytet Gdański 
22= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
24 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
25 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
26 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 27= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 27= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
29 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
30= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
30= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
32= Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
32= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 34 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 35= Politechnika Lubelska
 35= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
35= Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 
35= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
39= SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 
39= Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
42 Politechnika Częstochowska 
43 Politechnika Krakowska 
44 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 45 Uniwersytet w Białymstoku 
46 Politechnika Opolska 
47 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 48 Uniwersytet Szczeciński
 49 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
50 Uniwersytet Rzeszowski 

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/edukacja/a/ranking-perspektywy-2017-najlepsze-uczelnie-wyzsze-w-polsce-ranking,12170948/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz