środa, 8 listopada 2017

Ranking Perspektywy 2017 Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce

 RANKING Ranking Uczelni Akademickich 2017:
 1 Uniwersytet Warszawski
 1= Uniwersytet Jagielloński
 3 Politechnika Warszawska
 4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
4= Politechnika Wrocławska 
6 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
7 Uniwersytet Wrocławski 
8 Gdański Uniwersytet Medyczny
 9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
10= Politechnika Gdańska 
10= Warszawski Uniwersytet Medyczny
 12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13 Politechnika Śląska 
14 Politechnika Łódzka
 15= Uniwersytet Łódzki 
15= Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 15= Akademia Leona Koźmińskiego 
18 Uniwersytet Śląski
19 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 20= Politechnika Poznańska
 20= Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
22= Uniwersytet Gdański 
22= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
24 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
25 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
26 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 27= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 27= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
29 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
30= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
30= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
32= Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
32= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 34 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 35= Politechnika Lubelska
 35= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
35= Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 
35= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
39= SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 
39= Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
42 Politechnika Częstochowska 
43 Politechnika Krakowska 
44 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 45 Uniwersytet w Białymstoku 
46 Politechnika Opolska 
47 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 48 Uniwersytet Szczeciński
 49 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
50 Uniwersytet Rzeszowski 

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/edukacja/a/ranking-perspektywy-2017-najlepsze-uczelnie-wyzsze-w-polsce-ranking,12170948/

wtorek, 7 kwietnia 2015

Gdzie spotkasz naszych absolwentów?

Pojawiła się nowa zakładka. Będą w niej publikowane losy absolwentów naszej szkoły na podstawie raportów opracowanych przez nauczyciela języka angielskiego mgr Wojciecha Laskowskiego. Zastosowane narzędzia pomiaru to:
- listy prasowe i internetowe przyjętych na łódzkie uczelnie
- informacje nadsyłane do szkoły od absolwentów
- kontakt telefoniczny z absolwentami lub opiekunami prawnymi

wtorek, 3 marca 2015

Maturzyści:)

Polecam zajrzeć na strony internetowe wybranych przez Was uczelni. Dodatkową motywacją do wytężonej, naukowej pracy przed maturą będą, być może statystyki punktacji z ostatnich lat.
Do matury pozostało 61 dni.

czwartek, 23 stycznia 2014

Jak pokonać kolejne kroki w drodze do kariery?
Mam nadzieję, że na tej stronie znajdziecie odpowiedź na część pytań związanych  z budowaniem swojej przyszłości. Proponuję pokonanie kolejnych kroków:
  •  pierwszy krok - dokonanie  samooceny, poznanie swoich mocnych i słabych stron

  •  drugi krok - poznanie, w jaki sposób można wykorzystać własny potencjał

  •  trzeci krok - nabycie umiejętności podejmowania decyzji oraz tworzenia planów krótko i długoterminowych 
  • czwarty krok - przygotowanie się do wejścia na rynek pracy